Close

Saksa kevade idee

Eestis suhtutakse Saksamaasse suure sümpaatiaga. Läbi ühise ajaloo ja kultuuri,  pikaajaliste ning sõbralike poliitiliste ja majanduslike suhete on mõlemad riigid üksteisega tihedalt seotud.

Saksa organisatsioonide ja eesti partnerite ühisel toel, kes tegutsevad kultuur-i, ühiskonna-, majandus-, haridus-, keele- ning poliitikavaldkonnas ja edendavad saksa-eesti suhteid, tutvustame Saksamaad kui huvitavat, loomingulist, kaasaegset ning mitmekülgset Euroopa Liidu riiki ning loome platvormi uutele Eesti ja Saksamaa vahelistele partnerlustele.

Eelkõige toome aga atraktiivse programmiga kokku inimesed üle kogu Eesti, kelle jaoks on Eesti ja Saksamaa sõprus südameasjaks ning keda ühendab huvi saksa keele ja kultuuri vastu.

Saksa kevade raames tutvustab Saksamaa end kogu oma mitmekülgsuses. Saksamaa Liitvabariigis kuuluvad liidumaad iseenesestmõistetavalt sinna juurde. Liidumaad kasutavad vaheldumisi Saksa kevadet selleks, et end Eestis tutvustada.

Sel aastal on partnerliidumaaks Baden-Württemberg, mis tutvustab suurepärase kultuuriprogrammiga Saksamaa „lõunapiirkonna“ kultuurilist rikkust. Tänu saksa-eesti juurtega kultuuriinimestele, nagu seda on näiteks Kristjan Randalu, luuakse sild Baden-Württembergi ja Eesti vahel.

Saksa kevad on avatud festival, mis otsib uusi partnereid Eestis ja Saksamaal ning on tänulik uute ideede eest. Põnev programm hõlmab kultuuriüritusi kui ka Saksamaa esitlemist teaduse- ja majandusriigina. Väga oluline on ka saksa keele tutvustamine, sest Euroopa rikkus sõltub just keelte rohkusest.

Lisaks on meile oluline Rooma lepingu juubeliaasta ning ühtlasi tänase Euroopa Liidu sünnipäev. Seetõttu on ka Euroopa päev osa Saksa kevadest.