Close

Ettekanne: Mõisad Eestis

04.04.2019 18:00

Ettekanne: Mõisad Eestis

Detailid

Aeg: 04.04.2019 18:00
Asukoht: Tallinna Õpetajate maja (Raekoja 14)

Piletiinfo

Tasuta

Korraldaja

Sigrid Parts

Arhitektuuriajaloolasena uurib prof dr Sabine Bock juba pea 30 aastat Läänemere-ruumi härrastemaju. Tema uurimistöö algas härrastemajadest Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaal, kus ta ka ise pikaajaliselt on elanud. Viimasel ajal on tema uurimine keskendunud härrastemajadele kui osale Läänemere-ruumi kultuurimaastikust, millel on üle 500 aastane ajalugu ning kuhu kuuluvad kõik Läänemere-äärsed maad.
Üle 15 aasta on Sabine Bock koos oma fotograafist ja kirjastajast abikaasa Thomas Helmsiga teinud regulaarselt uurimisreise Baltimaadesse ja Skandinaaviasse. Sabine Bock on välja andnud arvukalt trükiseid mõisaarhitektuuri kohta ning hetkel on käsil mahukas kolmeköiteline teos Läänemere-äärsete härrastemajade tüpoloogiast, mille esimene köide ilmub käesoleva aasta lõpus.

Ettekandest
Baltimaade mõisaarhitektuuri mõjutasid alati vastava perioodi võimulolijad ja kultuurikandjad. Alguses oli selleks Saksa ordu, kelle ettekujutus arhitektuurist kuni reformatsioonini Baltikumis levis, seejärel domineeris saksa maahärrade oma ning vastav maitse määras ka rajatavate härrastemajade vormikeele. Järgnevalt jõudsid sellesse piirkonda vähesel määral ka Rootsist pärit mõjutused. Uuel suurvõimul polnud nimelt veel oma arhitektuurikeelt välja kujunenud. Hiljemalt alates 1721 hakkasid kohale jõudma mõjutused Venemaalt, mida omakorda olid kujundanud seal tegutsevad itaalia arhitektid.
19. sajandi keskelt kuni 20. sajandi alguseni, s.o. mõisaajastu lõpuni, suunasid Baltikumis ehitatavate härrastemajade stiili Euroopas parasjagu valitsevad suunad historitsismist juugendstiilini.

Lisainfo: Sigrid Parts (sigrid.parts.ee@thv.de)