Close

Ettekanne: How malleable is public opinion? On the relevance of social media in an era of online misinformation and hate speech.

27.04.2017 12:00

Ettekanne: How malleable is public opinion? On the relevance of social media in an era of online misinformation and hate speech.

Detailid

Aeg: 27.04.2017 12:00
Asukoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25-29, ruum S-333

Korraldaja

Tallinna Goethe Institut, Tallinna Ülikool, DAAD Riia informatsioonikeskus ja Balti-Saksa kõrgkoolide büroo

“Sotsiaalmeedia on Euroopa kodanikele järjest tähtsam uudisteallikas, eriti just nooremate veebikasutajate hulgas. Värskeimad debatid teemadel libauudised ning vihakõne on tõstnud esile sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter rolli digitaalses infosüsteemis, mistõttu on esile kerkinud nõuded sotsiaalmeedia platvormide tugevamaks reguleerimiseks. Kui avalikus diskursuses on valeinformatsiooni ohust demokraatiale põhjalikult arutletud, on vaid empiirilisi leide esialgu vaid piiratult esitletud. Minu ettekanne keskendub küsimusele, milline roll sotsiaal- ning tavameedia arvamuse kujundamisel mängivad ning kuidas erinevaid ohutüüpe hinnata saab.”

Informatsioone instituudi kohta, kus tegutseb Dr. Puschmann:
Läbi meedia kanaldatud avalik kommunikatsioon – see on Hans Brelowi meediauuringute instituudi uurimisala. Instituut loodi aastal 1950 ning rahastatakse Hamburgi linna senati poolt. Instituut on Hamburgi Ülikooli osa, kuid tegutseb iseseisvalt.